Diakonia Techniczna

Celem naszej diakonii, zwanej techniczną bądź sprzętową, jest przede wszystkim służba, stajemy zawsze gotowi, aby uczestniczyć we wspólnie podejmowanych dziełach, szczególnie o charakterze ewangelizacyjnym. Współpracujemy głównie z diakonią muzyczną i artystyczną.

Do zadań naszej diakonii należy:

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Nieustannie szukamy nowych rozwiązań, które sprawiają, że nasza posługa staje się przyjemniejsza, łatwiejsza i bardziej profesjonalna. Spotykamy się najczęściej przy okazji konkretnych dzieł podejmowanych przez Wspólnotę, ale planujemy również zorganizowanie szkoleń, które usprawnią nasze działania, posługę i współpracę.