Diakonia Modlitwy

Diakonia modlitwy istnieje w ramach statutowej działalności Wspólnoty i jak sama nazwa wskazuje, jej głównym celem jest modlitwa. Diakonia modlitwy diecezji gliwickiej powstała 2 marca 2008 roku, obierając sobie za głównego patrona Mojżesza. Diakonia ta jest formą wsparcia modlitewnego dzieł ewangelizacyjnych podejmowanych przez Wspólnotę i obejmuje modlitwą osoby ze Wspólnoty i spoza niej, które takiego wsparcia potrzebują. W skład diakonii wchodzą członkowie, kandydaci i wspomożyciele Wspólnoty.

Intencje, w których modli się diakonia, dotyczą głównie cudów uzdrowienia i łaski nawrócenia. Cieszymy się, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, szczególnie tych zanoszonych w intencjach matek w błogosławionym stanie, licznych poczęć i cudów uzdrowień.

Obowiązki, jakie przyjmuje na siebie członek diakonii modlitwy, to codzienne odmawianie w intencjach diakonii dziesiątki Różańca św. i litanii do Krwi Chrystusa, a także, wedle możliwości, ofiarowanie w intencjach diakonii owoców Eucharystii, Komunii św. lub postu oraz inne dodatkowe modlitwy, jak np. Różaniec św., Koronka do Miłosierdzia Bożego, akty strzeliste, rozważanie fragmentu Pisma św. oraz uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych i formacyjnych diakonii.