Diakonia Muzyczna

"Napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach."

Ef 5,18b-19

Diakonia muzyczna gliwickiej części Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” zrodziła się w 2004 roku. Powołaniem diakonii jest ewangelizacja, czyli głoszenie Chrystusa, poprzez granie i śpiewanie. Posługa ta skupia się głównie na oprawie muzycznej Eucharystii, na której staramy się jednoczyć z Chórami Anielskimi w Niebie i wraz z nimi oddawać chwałę Bogu Trójjedynemu. Ponadto animujemy spotkania ewangelizacyjne, misyjne, modlitewno-uwielbieniowe, rekolekcje, a także zdarza się nam służyć na ślubach i przyjęciach prymicyjnych. Od 2010 roku współtowarzyszymy diakonii charytatywnej przy ewangelizacji osadzonych w areszcie śledczym w Gliwicach.

Posługa muzyczna w Imię Jezusa Chrystusa, nie jest tylko zwykłym śpiewaniem, czy graniem, ale jest przede wszystkim posługą charyzmatyczną, budującą Kościół. Można prorokować, uzdrawiać, uwalniać, czynić cuda, itp. przez śpiew. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób Bóg zechce objawić Swą chwałę i na ile jesteśmy Mu oddani.

"Śpiew przepędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lęku nocy i spokój pośród prac dnia."