Diakonia Liturgiczna

"Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu."

Mt 20, 26-28

Diakonia Liturgiczna Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre" w Gliwicach została utworzona w 2008 roku. Głównym jej celem jest posługa liturgiczna na spotkaniach, w których uczestniczy wspólnota. Takie czynne zaangażowanie w liturgię powinno owocować widocznym pięknem celebracji liturgicznej.

Wymienionym celom działania diakonii liturgicznej służy osobista i pogłębiona formacja liturgiczna jej członków, a także regularne spotkania formacyjne.