Diakonia Życia i Rodziny

Diakonia ta powstała we wrześniu 2013 roku, w odpowiedzi na ogromne potrzeby we wspólnocie i poza nią. Najprościej mówiąc, szeroki wachlarz celów, jakie stawia sobie ta diakonia, streszcza się w integralnej trosce o życie, o dzieci, o małżeństwa i o rodziny.

W ramach diakonii chcielibyśmy zorganizować poradnictwo rodzinne, szkolenia w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa i naturalnego planowania rodziny. Pragniemy również szukać sposobów wsparcia małżonków, zwłaszcza tych przeżywających trudności.

Inne pole aktywności to działania związane z dotychczasową diakonią wychowawczą, a zatem szeroko rozumiana profilaktyka społeczna, imprezy integracyjne dla dzieci i praca z ich rodzicami.