Diakonia Charytatywna

"Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu."

Mt 25, 40

Diakonia charytatywna Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” działa w Gliwicach od około 2005 roku. Celem jej działalności jest niesienie pomocy najuboższym. Jest to głównie zakup żywności, odzieży, lekarstw, opału, ale też pomoc w załatwianiu różnych spraw (m.in. urzędowych). Pomoc udzielana naszym podopiecznym ma więc nie tylko wymiar materialny, ale również duchowy. Staramy się zanosić ludziom Dobrą Nowinę, chociaż najczęściej są to środowiska trudne, często patologiczne czy wręcz przestępcze. Są zatem tacy, którzy pytają nas o Boga, inni nie chcą o Nim słyszeć. Tym większą radością jest doprowadzenie wielu dzieci, a nawet dorosłych do przyjęcia sakramentów świętych.

Obecnie Diakonia opiekuje się rodzinami i osobami samotnymi w ciężkiej sytuacji materialnej, jak i duchowej. Okazuje się, że dużą część osób objętych naszą pomocą stanowią matki samotnie wychowujące dzieci.

Poza tym posługa charytatywna obejmuje:

Fundacja Świętej Rity

Dla usprawnienia i rozwoju działań charytatywnych prowadzonych w Gliwicach członkowie wspólnoty powołali do istnienia Fundację Świętej Rity, która 3 stycznia 2012 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwszym owocem działania Fundacji jest powołanie 19 marca 2012 r. świetlicy "Dzieci Świętej Rity".

Kontakt z diakonią charytatywną i Fundacją: Ryszard Głowala (butnet@tlen.pl, tel. 881 933 547)

Chętni, którzy chcieliby wesprzeć nasze charytatywne dzieła, ofiary mogą wpłacać na konto:
Fundacja Świętej Rity
BANK PEKAO SA O/GLIWICE
86 1240 1343 1111 0010 4357 8040

Oprócz datków pieniężnych fundację można wspierać, ofiarowując:

Potrzeby są ogromne, a pomieszczenia magazynowe niewielkie. Dlatego każdorazowo prosimy uzgadniać z nami termin i rodzaj pomocy. Istnieje możliwość odebrania ofiarowywanych przedmiotów naszym transportem.

Diakonia pomaga przede wszystkim osobom, które nie otrzymują pomocy z instytucji państwowych czy z Caritas.
Kwalifikowanie do grupy osób objętych pomocą dokonuje się przez wywiad, osobisty kontakt z potrzebującymi i wypełnienie kwestionariusza - prośby.

W imieniu potrzebujących, a także Diakonii – Bóg zapłać za wszelką okazaną pomoc!