Diakonia Artystyczna

Diakonia artystyczna działa spontanicznie (a mimo to całkiem sprawnie ;-) ) - zrzesza nieokreśloną liczbę członków, a jej spotkania odbywają się nieregularnie. Najczęściej działanie diakonii związane jest z różnymi wydarzeniami i uroczystościami Wspólnoty, jak np. Dzień Dziecka, czy gliwicki Opłatek.

Działalność diakonii obejmuje: