Wspólnota

Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" w świetle kościelnego Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK kan. 299) jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Nazwa

Nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu Wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

Cel

Jest nim szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę rodzinie w duchu Maryi śpieszącej z pomocą do Elżbiety (zobacz: Ewangelia wg św. Łukasza 1,39-56).

Członkowie

Poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami gotowymi do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny w Kościele.

12 Drogowskazów

Wspólnota żyje według swych 12 Drogowskazów - są one wyrazem doświadczenia i odkrywania Bożego powołania. Zawierają istotę duchowości i formacji Wspólnoty.

Patroni

Są nimi Najświętsza Maryja Panna, Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św. Andrzej Bobola KM (1591-1657) oraz św. Józef - patron kapłanów Wspólnoty.

Mamre w Gliwicach

Gliwicka część Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre" istnieje od 2002 roku, a od 2004 posiada nadanego przez biskupa gliwickiego swojego kapłana.

Otwarte spotkania
dla członków, kandydatów i sympatyków Wspólnoty (terminy w kalendarium)

icon

Msze w intencji uzdrowienia

  • w kościele św. Bartłomieja w Gliwicach (przy ul. Bernardyńskiej)
  • zwykle w drugą sobotę miesiąca
icon

Msza św. wspólnotowa

  • w kościele św. Bartłomieja w Gliwicach (przy ul. Bernardyńskiej)
  • zwykle w trzecią środę miesiąca
icon

Adoracja Najświętszego Sakramentu

  • w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul. Ziemowita w Gliwicach
  • zwykle w czwartą środę miesiąca
icon

Spotkania modlitewne w duchu dziękczynienia i uwielbienia

  • w kaplicy Sióstr Boromeuszek przy ul. Ziemowita w Gliwicach
  • zwykle w pierwszą środę miesiąca
icon

Wspólny różaniec

  • prowadzony przez diakonię modlitwy w intencji Wspólnoty i w intencjach polecanych Wspólnocie
  • zwykle w drugą środę miesiąca